СМС ПРЕДЛОЖЕНИЕ СМС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. Šis Uniclub Casino pasiūlymas galioja lošėjams, atliekantiems įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą. Pasiūlymu pasinaudoti galima vieną kartą.
 2. Akcijoje gali dalyvauti lošėjai, ne jaunesni, nei 18 metų amžiaus.
 3. Lošėjui bus suteikiama 100% premija įmokai. Maksimali suteikiamos premijos suma – 5 € (pvz., atlikus 5 € įmoką, bus suteikiama 5 € premija). Minimalus įmokos dydis premijos gavimui yra 5 €. Premijos kodas SUPER turi būti panaudotas įmokos atlikimo metu jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub Casino svetainėje.
 4. Premijos suma bus pervesta į Jūsų premijos lošimų sąskaitą iš karto, kai bus gauta įmoka ir kai Uniclub Casino lošimų platformoje bus patvirtintas įvestas premijos kodas. Gautos premijos dydžio suma (pvz.: 5 €) turi būti pražaista 20 kartų (pvz.: gautos premijos suma 5 € x 20 = 100 €) Uniclub Casino lošimo automatais, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (įmokos suma, gauta premija bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant kitus Uniclub Casino esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos.
 5. Lošėjas vieno statymo metu gali statyti ne daugiau kaip 0,50 € iki kol bus įvykdytos premijos sąlygos.
 6. Premijos sąlygų vykdyme neįskaitoma šios lošimų kategorijos: LIVEGAMES lošimai (7 iš 42, 5 iš 72, 6 iš 60, Pokeris, Bakara, Karas, Laimės Ratas, Kauliukai, Kauliukų dvikova, Greitasis 7, 6+ Pokeris), A kategorijos lošimo automatai ir stalo lošimai.
 7. Premijos sąlygos pradedamos vykdyti tik po to, kai premija pervedama į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.
 8. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos ir gautų laimėjimų, o tik tada iš premijos pinigų ir gautų laimėjimų.
 9. Tuo atveju, kai atlikus atitinkamo dydžio įmoką, premija nesuteikiama automatiškai, prieš atlikdami statymus būtinai susisiekite su mumis ir klientų aptarnavimo specialistas suteiks premiją rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju atlikus bent vieną statymą mūsų sistema nebeleis suteikti premijos rankiniu būdu.
 10. Visi statymai yra atliekami iš lošėjo premijos lošimų sąskaitos.
 11. Nuolaida galima pasinaudoti padengiant 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t. y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.
 12. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos premijos per Mano paskyra -> Premijos.
 13. Jei lošėjas nusprendžia atsisakyti šios premijos, jis taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant premijos sąlygas. Atšauktos premijos ir laimėjimai negali būti grąžinti į lošėjo lošimų sąskaitą.
 14. Jei po premijos gavimo 7 dienų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.
 15. Uniclub Casino pasilieka teisę anuliuoti premiją, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą, atliktą naudojantis premija, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia premijos sąlygas ir nuostatas. Taip pat Uniclub Casino turi teisę apmokestinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. Visi Uniclub Casino pasiūlymai skirti lošėjų pramogai ir Uniclub Casino turi teisę savo nuožiūra skirti apribojimus asmenims, kurie nori pasinaudoti šiuo pasiūlymu.
 16. Lošėjui vengiant vykdyti premijos sąlygas Uniclub Casino pasilieka teisę anuliuoti premiją ir (ar) laimėjimus, gautus vykdant jos sąlygas.
 17. Kazino sukimus gali gauti tik lošėjai, atlikę pinigų įmoką į savo lošimų sąskaitą, turėję joje aktyvių lėšų ir įvykdę prieš tai surašytas premijos sąlygas (įvykdę premijos apyvartos reikalavimus arba pralošę premijos lošimų sąskaitoje esančias lėšas). Atsisakius premijos arba pasibaigus premijos galiojimo laikui, nemokami sukimai nebus suteikti.
 18. Visi pasiūlymo sąlygas įvykdę lošėjai gaus 99% nuolaidą 20 sukimų, kurie bus pervesti į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.
 19. Kazino sukimai bus suteikti kazino žaidime BLACK MUMMY 18+ ir gali būti panaudoti tik jame, statymus atliekant 0,10 €
 20. Kazino sukimų kodas SPINS turi būti panaudotas jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub Casino svetainėje.
 21. Nemokami sukimai turi būti panaudoti per 24 valandas nuo jų suteikimo akimirkos. Nepanaudoti sukimai anuliuojami.
 22. Laimėjimams, gautiems iš suteiktų kazino sukimų, nėra taikomi papildomi peržaidimo reikalavimai.
 23. Uniclub Casino pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti pasiūlymu.
 24. Šis premijos pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė, el. piniginės sąskaitos numeris ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje). Uniclub Casino pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti premija.
 25. Premijos suteikimo pasiūlymas galioja iki 2020 metų vasario 09 dienos (imtinai).
 26. Uniclub Casino pasilieka teisę savo nuožiūra keisti premijos sąlygas.
 27. Esant taisyklių ir sąlygų netikslumams, tikrinkite Lietuvišką Uniclub Casino svetainės versiją kaip pirminę versiją.
 28. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis premija, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.

КУПОН0